DANIŞMA KURULU

Şirin Karadeniz

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlük görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Şirin Karadeniz; Bilgisayar Sistemleri Eğitiminde Lisans, Bilgisayar Eğitiminde Yüksek Lisans ve Eğitim Teknolojisi alanında Doktora derecesini almıştır. Prof. Dr. Karadeniz; eğitime yenilikçi teknolojilerin entegrasyonu, kodlama ve robotik öğretimi ve STEM alanlarında ders, eğitim, seminer ve çalıştaylar vermiş ve bu alanlarda TUBITAK, MEB, UNICEF, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’nde ulusal ve uluslararası projelerde yönetici, araştırmacı, uzman ve danışman olarak görev almıştır. Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim teknolojisi ve bilgisayar bilimi eğitimine ilişkin dersler vermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2016-2017 ortaöğretim Bilgisayar Bilimi dersi ile ilkokul ve ortaokul BT ve Yazılım dersinin öğretim programı güncelleme çalışmalarında komisyonda görev yapmıştır.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2017 yılında başlattığı Harezmi Eğitim Modeli Projesinde bilim koordinatörü ve danışmanı olarak görev yapmaktadır. 2016 yılında Microsoft ve Kagider ortaklığında ilk kez verilen Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasında yılın başarılı kadın eğitimcisi ödülüne; 2018 yılında ülkemiz eğitimine katkılarından dolayı BAU Toplumsal Fayda Ödülünü’ne layık görülmüştür.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlük görevini yürütmek olan Prof. Dr. Karadeniz; TUSIAD Eğitim Çalışma Grubu Üyesi, Geleceğin Eğitimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Yenilikçi Eğitim ve Araştırma Merkezi (YEGAM) Bilim Kurulu Başkanı, Ewora Kadın Rektörler Derneği Üyesi, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları İcra Kurulu Üyesi, BAU Öğrenme ve Öğretme Merkezi Kurucu Müdürü ve BM CIFAL İstanbul (Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Merkezi) Başkan Vekilidir.

Prof. Dr. Karadeniz, eğitim teknolojisi alanında ulusal kitap, ulusal ve uluslararası kitap bölümleri, makaleler ve bildiriler yayınlamıştır.