Eğitim ve Seminerler

Büyükşehirlerde yaşayanlar, bunun avantajlarını bilse de, genellikle metropolde yaşamanın zorluklarına odaklanır.

Trafik yoğundur, hava kirlidir, her yerde sıra vardır…

Ama “erişmek” onlar için kolaydır.

Eriştikleri şeylerden biri de, eğitimdir.

Kendilerini geliştirmek için sayısız kurs bulabilir, sık sık düzenlenen seminerlerde dinleyici koltuğuna oturabilirler.

Fakat, ne yazık ki, ülkemizin daha ücra köşelerinde, bunları yapmak için sayısız fırsat yoktur…

SEY Vakfı, Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki YEGAM’ın eğitmenleriyle, Türkiye’nin en ücra köşelerine giderek, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara, ailelere, bölgelerinin sosyo-ekonomik şartlarına uygun eğitimler vermeyi, seminerler düzenlemeyi amaçlamaktadır.