Faaliyet Raporları

2020 YILI  YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem :   2020 Yılı

Ticaret unvanı:  SEMRA VE ENVER YÜCEL VAKFI

Ticaret sicili numarası:  İstanbul –

Merkez Adresi:  Abbasağa Mah. Ihlamur Yıldız cad.NO:8/A Beşiktaş İstanbul

Şube Adresi:  Yok

İletişim Bilgileri

Telefon: 212 570 84 31

Fax:

E-posta adresi: hidir.baspinar@ugurokullari.k12.tr

A- VAKFIN ORGANİZASYON YAPISI

HÜSEYİN YÜCEL (YÖNETİM KURULU BAŞKANI)

BEĞÜM YÜCEL ÇABAKÇOR

MEHMET ALPARSLAN AYDIN

DİLEK YÜCEL KERESTECİ

BAHÇEŞEHİR OKULLARI AŞ.(TEMSİLEN ÖMER YÜCEL)

– Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:   Yok

B- VAKFIN PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Personel Sayısı:  3

C- VARSA;Vakfın genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

YOK

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:  YOKTUR

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: YOK

3-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

  1. Vakıf aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Yoktur.
  2. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Vakıf ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
  3. Vakfın yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler

Vakıf beyanında belirtilmiş olup gelir kayıt edilmiştir.

5-FİNANSAL DURUM

  1. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında vakfın durumu :

Şirketimiz

2020 Yılını  Kar/Zarar 449.262,23  TL  Zarar / ile kapatmıştır. Aktif toplamı  83.814,94-  TL olup karşılığında  (-369262,23) TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunu Yönetim Kurulumuzun onayı ile sonuçlanmıştır.

SEMRA VE ENVER YÜCEL VAKFI

Buradan faaliyet raporunu indirebilirsiniz.